uitkeringen & toeslagen, schade & letsel

 

Socialezekerheidsrecht
Socialezekerheidsrecht gaat over de wetten die er in Nederland zijn op het gebied van uitkeringen en regelingen voor gehandicapten.
Wij concentreren ons vooral op de arbeidsongeschiktheidswetten WIA, WAO, Wajong en Ziektewet. Daarnaast is de Participatiewet belangrijk. Deze vervangt per 1 januari 2015 de WWB (Bijstandswet) en een deel van de Wajong.
Voor werkgever en werknemers
U kunt ons inschakelen als u werkgever bent en u krijgt te maken met een werknemer die langdurig ziek is en waarbij problemen ontstaan rondom de re-integratie of met het UWV (bijvoorbeeld een loonsanctie).
Maar ook als u werknemer bent (dus in loondienst) kunt u een beroep op ons doen. Wij kunnen u helpen bij dreigend ontslag of bij een conflict wegens ziekte maar ook als het UWV uw ziekengeld wil beëindigen of als het UWV u geen WIA of WW wil toekennen.
Andere belangrijke uitkeringen zijn nog de Wajong (voor jonggehandicapten). Die wet is veranderd door de Participatiewet.
Wat kunnen wij voor u doen?
Het kan gebeuren dat u een uitkering hebt aangevraagd maar niet hebt gekregen. Ook kan een bestaande uitkering worden verlaagd of ingetrokken. Aan u kan ook een boete worden opgelegd als u teveel uitkering hebt ontvangen. In al deze gevallen ontvangt u van UWV of van de gemeente een brief waarin staat dat u binnen zes weken een bezwaarschrift kunt indienen als u het niet met de brief eens bent. Wij kunnen u helpen bij dit bezwaarschrift en bij de procedure bij het UWV of de gemeente.
Bezwaarschriftprocedure
Soms is de bezwaarschriftprocedure al geweest en kunt u, als u het er nog steeds niet mee eens bent, beroep aantekenen bij de rechtbank. Vaak denken mensen dat het dan pas zin heeft om een advocaat in te schakelen maar dat is niet zo. Ook bij de bezwaarschriftprocedure kan een advocaat u al goed helpen. Soms wordt daarmee zelfs een procedure bij de rechtbank voorkomen.

Uitkeringen & toeslagen

Socialezekerheidsrecht gaat over de wetten die er in Nederland zijn op het gebied van uitkeringen en regelingen voor gehandicapten zoals bijvoorbeeld:

  • WIA, 
  • WAO, 
  • Wajong 
  • Ziektewet,
  • Participatiewet (Deze wet vervangt per 1 januari 2015 de WWB (Bijstandswet) en een deel van de Wajong).

U kunt ons inschakelen als u werkgever bent en u krijgt te maken met een werknemer die langdurig ziek is en waarbij problemen ontstaan rondom de re-integratie of met het UWV (bijvoorbeeld een loonsanctie).

Maar u kunt ons ook inschakelen als u werknemer bent, waarbij wij u bijvoorbeeld kunnen helpen bij dreigend ontslag of bij een conflict wegens ziekte.

Ook uitkeringsgerechtigden staan wij bij bijvoorbeeld als het UWV uw ziekengeld wil beëindigen, als de gemeente u geen recht op bijstand toekent of uw recht op bijstand intrekt of als het UWV u geen WIA of WW wil toekennen.

Bezwaarschriftprocedure
Het kan gebeuren dat u een uitkering hebt aangevraagd maar niet hebt gekregen. Ook kan een bestaande uitkering worden verlaagd of ingetrokken. Aan u kan ook een boete worden opgelegd als u teveel uitkering hebt ontvangen. In al deze gevallen ontvangt u van UWV of van de gemeente een brief waarin staat dat u binnen zes weken een bezwaarschrift kunt indienen als u het niet met de brief eens bent. Wij kunnen u helpen bij dit bezwaarschrift en bij de procedure bij het UWV of de gemeente.Vaak denken mensen dat het pas zin heeft om een advocaat in te schakelen in de beroepsfase maar dat is niet zo. Ook bij de bezwaarschriftprocedure kan een advocaat u al goed helpen. Soms wordt daarmee zelfs een procedure bij de rechtbank voorkomen.

Beroepschriftprocedure
Soms is de bezwaarschriftprocedure al geweest en kunt u, als u het er nog steeds niet mee eens bent, binnen zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Ook dan verlenen wij u natuurlijk graag rechtsbijstand.

In socialezekerheidsrechtzaken bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Verstandig is het wel om in dat geval een advocaat in te schakelen die u de weg wijst door de complexe regels van het bestuursrecht.

schade en letsel

Letsel of letselschade kun je overal oplopen: thuis, op de openbare weg of tijdens een medische behandedeling. Heeft u schade opgelopen waarvoor u iemand aansprakelijk wilt stellen? Dan moet u dat zo snel mogelijk te doen. 

Neem contact op met Grollé advocaten te Hoogeveen. Ook bij geschillen inzake echtscheiding, omgang, alimentatie, ontslag, huur en strafrecht staan wij voor u klaar. Telefoonnummer 0528-232303 of mail alta@grolleadvocaten.nl 

Grollé Advocaten
Donau 5-12
7908 HA Hoogeveen
0528-232303

Like ons op Facebook

Volg ons via Twitter