uitkeringen & toeslagen, schade & letsel

 

Socialezekerheidsrecht
Socialezekerheidsrecht gaat over de wetten die er in Nederland zijn op het gebied van uitkeringen en regelingen voor gehandicapten.
Wij concentreren ons vooral op de arbeidsongeschiktheidswetten WIA, WAO, Wajong en Ziektewet. Daarnaast is de Participatiewet belangrijk. Deze vervangt per 1 januari 2015 de WWB (Bijstandswet) en een deel van de Wajong.
Voor werkgever en werknemers
U kunt ons inschakelen als u werkgever bent en u krijgt te maken met een werknemer die langdurig ziek is en waarbij problemen ontstaan rondom de re-integratie of met het UWV (bijvoorbeeld een loonsanctie).
Maar ook als u werknemer bent (dus in loondienst) kunt u een beroep op ons doen. Wij kunnen u helpen bij dreigend ontslag of bij een conflict wegens ziekte maar ook als het UWV uw ziekengeld wil beëindigen of als het UWV u geen WIA of WW wil toekennen.
Andere belangrijke uitkeringen zijn nog de Wajong (voor jonggehandicapten). Die wet is veranderd door de Participatiewet.
Wat kunnen wij voor u doen?
Het kan gebeuren dat u een uitkering hebt aangevraagd maar niet hebt gekregen. Ook kan een bestaande uitkering worden verlaagd of ingetrokken. Aan u kan ook een boete worden opgelegd als u teveel uitkering hebt ontvangen. In al deze gevallen ontvangt u van UWV of van de gemeente een brief waarin staat dat u binnen zes weken een bezwaarschrift kunt indienen als u het niet met de brief eens bent. Wij kunnen u helpen bij dit bezwaarschrift en bij de procedure bij het UWV of de gemeente.
Bezwaarschriftprocedure
Soms is de bezwaarschriftprocedure al geweest en kunt u, als u het er nog steeds niet mee eens bent, beroep aantekenen bij de rechtbank. Vaak denken mensen dat het dan pas zin heeft om een advocaat in te schakelen maar dat is niet zo. Ook bij de bezwaarschriftprocedure kan een advocaat u al goed helpen. Soms wordt daarmee zelfs een procedure bij de rechtbank voorkomen.

Grollé Advocaten
Donau 5-12
7908 HA Hoogeveen
0528-232303

Like ons op Facebook

Volg ons via Twitter