Verval var; introductie modelovereenkomst met ingang van 1 mei 2016

01 mei 2016

Met ingang van 1 mei 2016 is de zogenaamde Verklaring arbeidsrelatie (VAR) komen te vervallen. Met ingang van diezelfde datum heeft de belastingdienst op www.belastingdienst.nl (in de rechterbovenhoek bij zoeken "modelovereenkomsten" invullen) modelovereenkomsten geintroduceerd. Deze overeenkomsten kunt u gebruiken binnen de relatie met uw opdrachtgever in het geval u een zelfstandige zonder personeel bent. U mag echter ook een eigen overeenkomst opstellen en deze ter goedkeuring voorleggen aan de belastingdienst. Na goedkeuring van de overeenkomst door de belastingdienst is uw positie gelijkwaardig aan die ten tijde van de VAR. Indien u daarentegen gebruik maakt van een niet door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst lopen zowel de zelfstandige zonder personeel als diens opdrachtgever het aanmerkelijk risico dat de belastingdienst de relatie tussen u beiden alsnog zal duiden als een arbeidsrelatie met alle financiële gevolgen voor beide betrokken partijen van dien! Zorg dus voor een goedgekeurde overeenkomst voordat u aan het werk gaat!

Terug

Grollé Advocaten
Donau 5-12
7908 HA Hoogeveen
0528-232303

Like ons op Facebook

Volg ons via Twitter