Insolventierecht

Mr. A. Grollé wordt veelvuldig door de rechtbank benoemd als curator in faillissementen. De periodieke verslagen in deze faillissementen (zij het beperkt tot rechtspersonen) zullen op deze website worden gepubliceerd.

Voorts staan wij "derden" bij faillissementen en surséances bij. Dat zijn schuldenaren, maar ook schuldeisers als leveranciers, werknemers en financiers. Veel derden gaan er abusievelijk van uit dat na een faillissement voor hen per definitie niets rest. Dat hoeft evenwel niet altijd zo te zijn.

Daarnaast begeleiden wij ondernemers en bedrijven in moeilijkheden. Gezamenlijk wordt bekeken in hoeverre het mogelijk is een faillissement te voorkomen. Ook een buitengerechtelijke sanering en financiële reorganisatie (waaronder "doorstart"), gecombineerd met herfinanciering, kan door ons worden begeleid.

Of u nu zakelijk of privé een geschil heeft, onze advocaten en mediator staan voor u klaar. Zoekt u een advocaat in Hoogeveen voor onder andere echtscheiding ontslag alimentatie huur uitkering buren strafrecht? Bel of mail Grollé Advocaten, Hoogeveen telefoon 0528-232303 mail: info@grolleadvocaten.nl.

Grollé Advocaten
Donau 5-12
7908 HA Hoogeveen
0528-232303

Like ons op Facebook

Volg ons via Twitter