Bestuursrecht

Grollé Advocaten is thuis op het gebied van de ruimtelijke ordening en begeleidt procedures rondom vergunningen bij nieuwbouw en verbouwingen, alsmede (de wijziging van) bestemmingsplannen. Ook met betrekking tot de Algemene wet bestuursrecht, de bestuurlijke en ambtelijke besluitvormingsprocessen en bestuursrechtelijke rechtsbescherming, hebben we alle benodigde kennis paraat. Mr. M. Alta is werkzaam geweest bij de LTO en beschikt uit dien hoofde ook over kennis en ervaring inzake bestuursrechtelijke geschillen de agrarische sector betreffende.

Neem contact op met Grollé advocaten te Hoogeveen. Ook bij geschillen inzake echtscheiding, omgang, alimentatie, ontslag, uitkering, huur en strafrecht staan wij voor u klaar. Telefoonnummer 0528-232303 of mail  alta@grolleadvocaten.nl.

Grollé Advocaten
Donau 5-12
7908 HA Hoogeveen
0528-232303

Like ons op Facebook

Volg ons via Twitter