Arbeidsrecht

Zowel de werkgever als de werknemer wordt dagelijks geconfronteerd met het Nederlandse arbeidsrecht. In deze crisistijd zijn ontslagrondes helaas aan de orde van de dag. Sommige van deze ontslagkwesties zijn eenvoudig op te lossen, andere zijn complexer van aard.

Mr. M. Alta kent de belangen die spelen in het arbeids- en ontslagrecht, omdat zij al vele jaren actief is op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht, en bovendien een gecombineerde kennis van het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht heeft. Zij kan dan ook zowel werknemers als werkgevers op deskundige wijze bijstaan en adviseren over arbeidsrechtelijke vraagstukken over bijvoorbeeld het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten, ontslag, ontbindingsvergoedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, (wijziging van) arbeidsvoorwaarden, concurrentiebedingen, reorganisaties en afvloeiingsregelingen. Wij kunnen u bijstaan bij zowel bij alle arbeidsrechtelijke vragen als bij ontslag.

Vanzelfsprekend richten wij ons eerst op advisering en zonodig het tot stand brengen van een snelle en goede regeling. Maar ook als uw situatie zodanig mocht zijn dat een (ontslag-)procedure onontkoombaar is, treedt Grollé Advocaten en Mediaton te Hoogeveen graag als advocaat voor u op. Zodoende kunnen wij u veel zorg uit handen nemen.

Ten slotte zou niet de prijs van de door ons te leveren rechtsbijstand, maar de kwaliteit daarvan voor u de beslissing eenvoudig moeten maken om er voor te kiezen om van onze diensten gebruik te maken.

Natuurlijk kunnen onvermogende particulieren aanspraak maken op een toevoeging, waardoor zij alleen een beperkte eigen bijdrage en eventueel griffierecht verschuldigd zijn. In het geval een toevoeging niet aan de orde is zijn wij bereid tot het maken van een scherpe prijsafspraak.

Ondernemers zijn zich er tenslotte goed van bewust dat goedkoop vaak het equivalent is van duurkoop. Verwezen wordt naar het handboek economie van drs. A. Heertje, waarin het proces van de toenemende en afnemende meeropbrengst wordt geduid; een kosten-batenanalyse die leidend zou moeten zijn bij uw keuze om gebruik te maken van onze diensten.

Neem contact op met Grollé advocaten. Hoogeveen, Raalte, Zwolle. Ook bij geschillen inzake echtscheiding, omgang, alimentatie, uitkering, huur en strafrecht staan wij voor u klaar. Telefoonnummer 0528-232303 of mail  alta@grolleadvocaten.nl..

Grollé Advocaten
Donau 5-12
7908 HA Hoogeveen
0528-232303

Like ons op Facebook

Volg ons via Twitter