MR A. Grollé

Mr. A. (Ton) Grollé

Informatie

Mr. A. (Ton) Grollé is in november 1990 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht, privaatrechtelijke afstudeerrichting. Vanaf medio september 1984 tot maart 1987 is mr. Grollé in dienst van Ministerie van Justitie geweest als gerechtssecretaris/griffier bij het Kantongerecht Utrecht. In maart 1987 is mr. Grollé in Utrecht als advocaat beëdigd. Sedert 1 juni 1990 is mr Grollé in Hoogeveen werkzaam aan de Van Echtenstraat 108, aanvankelijk als advocaat-medewerker bij destijds Van der Molen Advocaten en sedert 1996 zelfstandig praktiserend. Vanaf juni 2011 is mr Grollé gevestigd in het moderne kantoorpand "Boedapest" aan de Donau 5-12 te Hoogeveen.

Mr. Grollé is lid geweest van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten. Voorts maakt hij als penningmeester deel uit van de Raad van Orde van Advocaten in Noord-Nederland. Mr. Grollé heeft diverse maatschappelijke functies vervult. Hij was bestuurslid van een scholengemeenschap in Assen, bestuurslid van de landelijke vereniging Orpheus. Voorts is hij lid van de Adviesraad Klachten Treant en was voorzitter van de (landelijke) Commissie van Beroep van Scouting Nederland in Leusden. In het verleden heeft mr. Grollé diverse bestuursfuncties vervuld in het christelijk basis onderwijs, in de bejaardenverzorging, serviceclubs en de kerk.

Rechtsgebieden

Mr. Grollé houdt zich met name bezig met de algemene civielrechtelijke praktijk, het ondernemingsrecht, het insolventierecht, het personen- en familierecht en het contractenrecht.

Neem voor een afspraak contact op met Grollé advocaten te Hoogeveen.  Telefoonnummer 0528-232303 of mail info@grolleadvocaten.nl.

Grollé Advocaten
Donau 5-12
7908 HA Hoogeveen
0528-232303

Like ons op Facebook

Volg ons via Twitter