(Jeugd-)Strafrecht

Zowel minderjarige als meerderjarige personen en bedrijven tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt of in de toekomst kan gaan lopen kunnen op onze juridische bijstand rekenen.

Grollé Advocaten behandelt zaken op alle mogelijke gebieden binnen het strafrecht, zoals geweldsdelicten (bijv. moord en doodslag, mishandeling, openlijke geweldpleging), vermogensdelicten (zoals diefstal, verduistering, heling), opiumdelicten (zoals handel in en voorhanden hebben van drugs), verkeersdelicten (bijv. rijden onder invloed) en leerplichtzaken.

In alle strafzaken is het belangrijk dat er zo spoedig mogelijk bijstand van een advocaat wordt ingeroepen. Neem dus meteen contact op zodra er sprake is van een verdenking van welk strafbaar feit dan ook, of wanneer er reeds een dagvaarding is uitgereikt!

Neem contact op met Grollé advocaten te Hoogeveen, Raalte, Zwolle. Ook bij geschillen inzake echtscheiding, omgang, alimentatie, ontslag, huur en strafrecht staan wij voor u klaar. Telefoonnummer 0528-232303 of 0617974405 of mail  alta@grolleadvocaten.nl.

Grollé Advocaten
Donau 5-12
7908 HA Hoogeveen
0528-232303

Like ons op Facebook

Volg ons via Twitter